Inscripció - Casal Joan Alcover

Condicions generals

Curs 2020/2021

Condicions Generals

– El pagament de la quota de soci i sòcia és obligatori.

– L’alumne, alumna només pot assistir al seu horari de classe, sense poder canviar l’horari. Exemple, (si no pot assistir a la seva activitat al matí o tarda, no podrà assistir-hi en un altre hora).

– Tres faltes d’assistència sense justificar se li donarà de baixa.

– Haurà de pagar l’activitat durant els cinc dies laborables següents a l’avís de que té plaça, si no perdrà la plaça.

– Per a les activitats de sòl cada participant portarà la seva estoreta.

– Les persones amb pensió no contributiva tindran deducció del 100% de l’import del taller. Excepte la quota de soci.

– Els pagaments seran sempre per trimestre, encara que aquest estigués començat.

– Els alumnes, alumnes no poden recuperar cap classe.

– Si hi ha una baixa del professor/a, l’associació es compromet a substituir-lo.

– La renovació del trimestre s’ha de fer en data establerta, en cas contrari es procedirà a donar-lo de baixa.

– No es fa cap devolució de la inscripció ni de la quota de soci.

-Les sòcies i socis, si assisteixen tot el curs tindran reserva de plaça en la mateixa activitat que han acabat, per al curs següent.

– El casal durant l’any farà fotos de les diferents activitats, esdeveniments, festes, conferències, per donar difusió a les xarxes socials. Si alguna persona no volgués sortir a les fotos, pregaríem ho han de comunicar.

– Recordeu que aquestes normes són per al bon funcionament del casal.

 

AVISOS IMPORTANTS:

– Les activitats de Casal s’interrompran durant les vacances de Nadal de 21/12/2020  10/01/2021  inclosos, i es reprendran el 11/01/2021
-Les inscripcions als tallers es tancaran de l’1 a el 5 d’abril de 2021.

Per motius de les noves mesures a causa de la COVID i que estem en el Nivell 4 extrem, les activitats amb horari de tarda s’han vist modificades temporalment, si esteu interessats en alguna activitat, us recomanem sol·licitar informació enviant un correu electrònic a l’associació de veïns avsesveles@gmail.com

Duració del curs 11 gener – 31 març
*
*
*
*
*
*
*

Exemple: 31728340R

*

Exemple: X8822112R

*
*
*
*
*
*La selecció de les activitats ha de realitzar-se segons les seves preferències. Les places es designaran seguint aquest ordre sempre que hi hagi vacants en l'activitat escollida i mantenint l'ordre d'arribada de les inscripcions.
*
*
En enviar aquest formulari manifest que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat de la web.
*

Degut l’actual situació de pandèmia global COVID-19, i a l’actual procediment de desconfinament que es du a terme a l’estat Espanyol on, a partir del 21 de juliol de 2020, es va entrar a l’estat de “nova normalitat”, i tenint present que el virus Sars-Cov-2 encara es troba entre nosaltres, i que no es disposa ni de vacuna ni d’un tractament efectiu per controlar els seus símptomes, es considera necessària l’adopció de mesures, per evitar la transmissió de la malaltia, a les activitats realitzades al Casal de Barri Joan Alcover

Per aquest motiu, i en base a la normativa següent i a l’aplicació del sentit comú:

  1. Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  2. l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19.
  3. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d'agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.
es proposa que s’adoptin les següents mesures per prevenir la propagació de la malaltia:

Mesures Generals:
Tots els ciutadans han d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscs de propagació de la malaltia COVID-19, així com la pròpia exposició a aquest risc, i han d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

  • la higiene freqüent de mans;
  • la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls);
  • la distància física interpersonal de seguretat (1,5m)
  • l’ús de mascareta obligatòria quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal d’1,5m de seguretat;
  • Les persones de més de 6 anys han de dur mascareta en tot moment
  • En cas de tenir símptomes, notificar-lo, per telèfon o per correu electrònic, quedar-se a casa.
Aquest llistat, no exhaustiu, de mesures podrà ser modificat al llarg del temps depenent de l’evolució de la COVID-19. He llegit totes les recomanacions establertes per a l’ús del Casal de Barri Joan Alcover