Inscripció - Casal Joan Alcover

Condicions generals

Curs Oct 2019-Juny 2020

Condicions Generals

– El pagament de la quota de soci i sòcia és obligatori.

– L’alumne, alumna només pot assistir al seu horari de classe, sense poder canviar l’horari. Exemple, (si no pot assistir a la seva activitat al matí o tarda, no podrà assistir-hi en un altre hora).

– Tres faltes d’assistència sense justificar se li donarà de baixa.

– Haurà de pagar l’activitat durant els cinc dies laborables següents a l’avís de que té plaça, si no perdrà la plaça.

– Per a les activitats de sòl cada participant portarà la seva estoreta.

– Les persones amb pensió no contributiva tindran deducció del 100% de l’import del taller. Excepte la quota de soci.

– Els pagaments seran sempre per trimestre, encara que aquest estigués començat.

– Els alumnes, alumnes no poden recuperar cap classe.

– Si hi ha una baixa del professor/a, l’associació es compromet a substituir-lo.

– La renovació del trimestre s’ha de fer en data establerta, en cas contrari es procedirà a donar-lo de baixa.

– No es fa cap devolució de la inscripció ni de la quota de soci.

-Les sòcies i socis, si assisteixen tot el curs tindran reserva de plaça en la mateixa activitat que han acabat, per al curs següent.

– El casal durant l’any farà fotos de les diferents activitats, esdeveniments, festes, conferències, per donar difusió a les xarxes socials. Si alguna persona no volgués sortir a les fotos, pregaríem ho han de comunicar.

– Recordeu que aquestes normes són per al bon funcionament del casal.

 

AVISOS IMPORTANTS:

– Les activitats del Casal s’interrompran durant les vacances de Nadal del 23/12/2019 a 06/01/2020 inclosos, i es reprendran el 07/01/2020

-Les inscripcions als tallers es tancaran de l’1 al 5 d’abril el 2020.

Duració del curs 1 GENER – 31 MARÇ
*
*
*
*
*
*
*

Exemple: 31728340R

*

Exemple: X8822112R

*
*
*
*
*
*La selecció de les activitats ha de realitzar-se segons les seves preferències. Les places es designaran seguint aquest ordre sempre que hi hagi vacants en l'activitat escollida i mantenint l'ordre d'arribada de les inscripcions.
*
*
En enviar aquest formulari manifest que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat de la web.