Gestiona

Inscripció

Las inscripciones están cerradas, disculpen las molestias.

Condicions generals

 • El pagament de la quota de soci i sòcia és

 • L’alumne, alumna només pot assistir al seu horari de classe, sense poder canviar l’horari. Exemple, (si no pot assistir a la seva activitat al matí o tarda, no podrà assistir-hi en un altre hora).

 • Tres faltes d’assistència sense justificar se li donarà de

 • Haurà de pagar l’activitat durant els cinc dies laborables següents a l’avís de que té plaça, si no perdrà la plaça.

 • Per a les activitats de sòl cada participant portarà la seva

 • Les persones amb pensió no contributiva tindran deducció del 100% de l’import del Excepte la quota de soci.

 • Els pagaments seran sempre per trimestre, encara que aquest estigués començat.

 • Els alumnes, alumnes no poden recuperar cap

 • Si hi ha una baixa del professor / a, l’associació es compromet a substituir-lo.

 • La renovació del trimestre s’ha de fer en data establerta, en cas contrari es procedirà a donar-lo de baixa.

 • No es fa cap devolució de la inscripció ni de la quota de

 • Les sòcies i socis, si assisteixen tot el curs tindran reserva de plaça en la mateixa activitat que han acabat, per al curs següent.

 • El casal durant l’any farà fotos de les diferents activitats, esdeveniments, festes, conferències, per donar difusió a les xarxes Si alguna persona no volgués sortir a les fotos, pregaríem ho han de comunicar.

 • Recordeu que aquestes normes són per al bon funcionament del

AVISOS IMPORTANTS:

 • Les activitats del Casal s’interrompran durant les vacances de Nadal del, 24/12/2018 a 06/01/2019 inclosos, i es reprendran el 07/01/2019

 • Les inscripcions als tallers es tancaran de l’1 al 5 d’abril el 2019