Aquest Casal és més que un Casal

D’una banda, efectivament, és un Casal a l’ús. S’organitzen activitats, amb diferents horaris i diferents nivells. La programació varia, renova i amplia cada 3 mesos i, majoritàriament, va dirigida a les persones del barri. Les inscripcions es realitzen en línia (www.casaljoanalcover.es) o presencialment i té perfils en xarxes socials. Fins aquí, res és diferent a qualsevol altre casal de l’Ajuntament. No obstant això, el Casal de Barri Joan Alcover té una característica que fa que sigui una experiència pionera, socialment innovadora: està gestionat per un equip format per una professional, una monitora de suport i 13 persones amb discapacitat intel·lectual de perfil ocupacional. És una gestió de cost zero per a l’Administració, amb alt valor social, que suma a l’organització d’activitats culturals la inclusió, la integració i la participació en la comunitat a través d’un centre públic.

Les persones amb discapacitat realitzen, entre altres, tasques administratives, controlen fulls d’assistència, preparen les sales i el material, col·laboren en la difusió del programa, arxiven i controlen quotes i documents.