Gestiona

ANGLÈS

  • Nivell I (Dijous de 17:30 a 19:30 h.)
  • Nivell II (Dilluns de 17:00 a 19:00 h.)

Anglès I

Nivell inicial. El curs està orientat a alumnes que no tinguin nocions sobre aquest idioma. Aprendrem l’alfabet, els números, les hores, com donar i llegir informació bàsica, poder presentar-nos i donar adreces.

Anglès II

Nivell bàsic II o pre-intermedi. En el curs s’assumeix que l’alumne coneix els continguts del nivell bàsic I, com són l’alfabet, els números, les hores, saber presentar-se i donar adreces. Per tant, es requereix aquest nivell de coneixements mínims per poder avançar en el curs.
  • Formació dual

    Formació dual
  • Els teus llibres del barri

    Els teus llibres del barri

    Porta els llibres que no els fas servir i comparteix amb la gent de forma gratuïta altres llibres