Gestiona

ESCRIPTURA CREATIVA

  • Escriptura creativa (Dijous de 17 a 19 h.)

Escriptura creativa

Aquest taller està dirigit a persones que vulguin estimular la seva creativitat literària, que cerquin un estil propi i original per seduir el lector, que desitgin millorar el seu estil evitant les errades més comunes en l’expressió escrita i que persegueixin expressar-se de forma eficient.
Les classes seran pràctiques i participatives on la teoria s’exposarà a partir de l’estudi d’exemples i de l’anàlisi dels exercicis dels alumnes.
  • Formació dual

    Formació dual
  • Els teus llibres del barri

    Els teus llibres del barri

    Porta els llibres que no els fas servir i comparteix amb la gent de forma gratuïta altres llibres