AFG (Acondicionament Físic General)

És el desenvolupament de les qualitats físiques mitjançant l’exercici, per obtenir un estat general saludable.

  • AFG (Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 h.)