ANGLÈS INICIAL

Anglès I

Nivell inicial. El curs està orientat a alumnes que no tinguin nocions sobre aquest idioma. Aprendrem l’alfabet, els números, les hores, com donar i llegir informació bàsica, poder presentar-nos i donar adreces.

Anglès II

Nivell bàsic II o pre-intermedi. En el curs s’assumeix que l’alumne coneix els continguts del nivell bàsic I, com són l’alfabet, els números, les hores, saber presentar-se i donar adreces. Per tant, es requereix aquest nivell de coneixements mínims per poder avançar en el curs.

  • Anglès inicial (Dilluns de 18:00 A 19:00h.)
  • Anglès inicial (Dimecres de 19:00 A 20:00h.)