BALL DE SALÓ

Ballar és una manera fàcil i divertida de fer activitat física, una activitat que practicada amb mesura i seguretat pot ser un exercici molt adequat per a tothom. A més ballar aporta molts beneficis mentals, tant en l’aspecte psicològic com en el fisiològic.

Ajuda a exercitar la memòria, l’atenció i, si es balla en parella, obliga a coordinar els moviments amb els d’una altra persona.

Potència l’autoestima i la confiança en un mateix.

  • Ball de saló (Dilluns de 20.30 a 21:30 h.)