GUITARRA

Guitarra nivell I
Dirigit a persones sense o pocs coneixements en guitarra. No es requereix cap coneixement previ de guitarra o música. La classe serà personalitzada, adaptant-se a les necessitats de cada alumne.
Es farà una introducció general de les eines bàsiques essencials de l’instrument a través de nocions elementals com són els acords, els ritmes, estils i tècnica.
Utilitzarem com a eina pràctica de treball LA TABLATURA, per la qual cosa no es requereix estudiar solfeig ni notació musical en pentagrama. No obstant això, es farà una introducció general als coneixements bàsics de la música.

Guitarra nivell II
Dirigit als qui hagin passat el nivell bàsic i a persones que tinguin certes nocions de guitarra. No es requereix cap coneixement previ de solfeig, només tenir nocions bàsiques de l’instrument. Les classes seran personalitzades, adaptant-se a les necessitats de cada alumne.
Es farà un aprofundiment en punts com els acords (majors, menors, setenes), els ritmes, estils i tècnica (Hammer, Pull-oof, etc). Els participants podran desenvolupar els seus coneixements en l’execució de l’instrument de forma senzilla i amena.
Continuarem utilitzant com a eina pràctica de treball LA TABLATURA, per executar melodies una mica més complexes que en el primer nivell. Es donarà major importància a l’apartat dels acords per poder executar un repertori de temes. Es farà un mínim acostament als coneixements bàsics de solfeig en el cas que sigui necessari.

  • Guitarra inicial (Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h.)
  • Guitarra medio (Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h.)
  • Guitarra avanzado (Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 h.)