ITALIÀ

Italià nivell I

Dirigit a persones sense coneixements previs. S’oferirà una introducció senzilla a l’italià amb l’aprenentatge dels substantius, articles, adjectius, pronoms i temps verbals (present i passats).

 Italià nivell II

Dirigit a persones amb nocions bàsiques de l’idioma o que han cursat el nivell I. En aquest taller es consolidaran coneixements bàsics i es treballaran els adverbis, temps verbals (passats, futurs, condicional i subjuntiu), lèxic i expressions.

  • Nivell I (Dijous de 19:00 a 21:00 h.)
  • Nivell II (Dilluns de 19:00 a 21:00 h.)