ITALIÀ

Dirigit a persones amb i sense coneixements previs. S’oferirà una formació amb l’aprenentatge dels substantius, articles, adjectius, pronoms i dels principals temps verbals, així com del lèxic i de la sintaxi.

El taller serà una porta oberta a l’ús de l’idioma del “Bel paese”, amb els seus usos i costums.

  • Dilluns de 19:00 a 21:00 h.