MEMÒRIA

Aquest taller està dirigit a persones que vulguin fer exercicis per exercitar la memòria, mantenir-la activa i reflexiva.

  • Memòria (Dijous de 10:30 a 11:30 h.)