MEMÒRIA

Aquest taller està dirigit a persones que vulguin fer exercicis per exercitar la memòria, mantenir-la activa i reflexiva.

  • Memòria (Dimecres de 10:30 a 12:00 h.)