PINTURA

Encara que pintar sigui una activitat individual, en aquest taller aprendrem col·lectivament les tècniques bàsiques per a pintar, la barreja de colors, etc. És una activitat que estimula la part creativa, permet aïllar positivament de la realitat, la qual cosa genera un descans mental que disminueix l’estrès i genera sentiments de felicitat i relaxació.

  • Pintura I (Dimarts de 17:00 a 19:00 h.)
  • Pintura II (Dimecres de 17:00 a 19:00 h.)
  • Pintura III (Dimecres de 19:00 a 21:00 h.)